راهنمای جامع آپدیت رسانی الگوریتم های دستگاه لیزر گوگل ( بخش۱ )

دستگاه لیزر گوگل هر سال چیزی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ تغییر در الگوریتم خود ساخت مینماید . بعضی از آنها بزرگ دستگاه لیزر و بعضا از آنها مضاعف جزئی و کوچک می‌باشند . بعضی از این تغییرات تأیید شده و برخی دیگر تأیید نمی‌شوند , البته گوگل فارغ از دقت به ایده ها سایر افراد , چپ و راست در هم اکنون به‌روزرسانی الگوریتم خود است .

حتی در کمترین موقعیت , گوگل سالانه ۵۰۰ بار الگوریتم جستجوی خود را تغییر می‌دهد . در واقع به طور میانگین دستگاه لیزر , گوگل روزی ۱٫۳۶ تغییر‌و تحول دستگاه لیزر در الگوریتم خود ساخت مینماید . از این زمینه دستگاه لیزر فیض می‌گیریم که گوگل به صورت تر و تمیز در درحال حاضر دست بردن در الگوریتم دستگاه لیزر خویش است .

نمودار زیر , مهم ترین تغییرات الگوریتم گوگل طی ۶ سال قبلی را نشان می‌دهد . البته بایستی اظهار‌کرد که تنها بخش اندکی از این تغییرات حساس هستند و بیشتر آنان حتی از نظر کاربران پنهان می‌مانند . با این وجود , جریان تغییرات به حدی است که بسیاری از بازاریابان و فعالان این حوزه را نگران کرده است .


روند به‌روزرسانی‌های الگوریتم جستجوی گوگل – از ابتدا تا امروز

حتی در حالتی که شما بتوانید برای یک یا این که یک‌سری کلمه حساس دستگاه لیزر به صدر نتایج جستجو برسید , گشوده هم هیچ تضمینی وجود ندارد که شرایط شما استوار بماند . یک به‌روزرسانی معمولی دستگاه لیزر در الگوریتم نو گوگل می‌تواند شما را به قعر جدول نتایج کاوش منتقل کند .

در واقع در در‌این نوشته‌ی‌علمی اوکس تیم قصد دارد هم شما را اکثر با آپدیت ها الگوریتم های گوگل آشنا نماید و همچنین دستگاه لیزر با الگوریتم های جدید گوگل اکثر آشنا گردید و سعی فرمائید وبسایت خود را به گونه ای طراحی کنید که بتوانید از این بازار و موتور جستجوگر بهترین استعمال را بکنید &# دستگاه های لیزر ;